Володимир Ващенко, партнер юридичного бутіка VB PARTNERS про внесення правок до Господарського процесуального кодексу України.  Питання доказової бази.

З якими перешкодами стикалися акціонери і їх адвокати на практиці. Що пропонує оновлений процесуальний закон.

 

Серйозні зміни вносяться в процесуальні норми різних судочинств, але значного удосконалення вимагає саме Господарський процесуальний кодекс України, і саме в частині форми доведення.

 

Завданням господарського судочинства є справедливе, неупереджене і своєчасне рішення судом суперечок, що пов’язані зі здійсненням господарської діяльності.

 

Розпочнемо з того, що є безперечні в загальному сенсі докази, у форматі відео запису, яке наочно демонструє порушення корпоративних прав акціонерів при реєстрації та проведенні загальних зборів не допуску акціонерів до реєстрації або проведення загальних зборів не за місцем, що було вказано в повідомленні. Але зазначений відео матеріал може бути прийнятий судом тільки до відома, хоча і надається до матеріалів справи.

 

Водночас час Європейський суд з прав людини у справах Хан проти Сполученого Королівства і P.G. і J.H. проти Сполученого Королівства вказав на можливість використання звукозаписних засобів і відеофайлів у якості доказів, попри відсутність правової основи в національному законодавстві. Їх прийняття судом в якості доказів відповідає вимогам справедливості, передбаченим ст. 6 Конвенцій.

У такій ситуації складно вказати причину ігнорування цього пункту, судді свідомо або в наслідку низької кваліфікації нехтують рішеннями Європейського суду з прав людини, які прямо визначені законом як джерело права в Україні.

 

Розглянемо пункти про доведення і надання доказів.

 

Позивач повинен представити докази разом з поданням позовної заяви. Відповідач, третя особа, що не заявляє самостійних вимог відносно предмета суперечки, повинен представити суду докази разом з представленням відгуку або відповідно  – поясненнями. Якщо доказ не може бути поданий у встановлений термін, учасник справи повинен про це письмово повідомити суд і надати докази того, що особа вчинила усі залежні від неї дії на отримання вказаного доказу. Суд може встановити додатковий термін для подання вказаних доказів. Докази, що не представлені у встановлений законом або судом термін, до розгляду судом не приймаються.

 

Суд не може збирати докази, що стосуються предмета суперечки, за власною ініціативою, окрім витребування доказів у разі, коли суд сумнівається в добросовісному здійсненні учасниками прав або виконанні обов’язків по доказах. Обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доведенню. Правова оцінка, що надана судом визначеному факту при розгляді іншої справи, не є обов’язковою.

 

Проте, на практиці суди не використали засоби доведення, що передбачені процесуальним законом. Тепер будь-які особи, в т.ч. акціонери, чиї права не були порушені, можуть надати свідчення з приводу обставин реєстрації і проведення загальних зборів.

 

Копії доказів (окрім речових доказів), що подаються до суду, заздалегідь спрямовуються або надаються іншим учасникам справи. Суд не бере до уваги відповідні докази у разі відсутності підтвердження відправки (надання) їх копій іншим учасникам справи.

 

Учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази має право подати клопотання про витребування доказів судом. Але таке клопотання має бути подане разом з позовною заявою, відгуком або поясненнями третьої особи.

 

Нові суворі правила по розкриттю доказів дозволять дисциплінувати відповідачів-емітентів і третіх осіб від затягування судового розгляду.

 

Відносно свідчень свідків.

Зникають із способів доведення письмові і усні пояснення учасників процесу. Зате ГПК серед засобів доведення запропонує показання свідка.

 

Показання свідка викладаються письмово в заяві свідка, в якій серед іншого вказуються джерела обізнаності свідка, а також підтвердження про обізнаність та кримінальну відповідальність за надання неправдивих свідчень і про готовність явитися до суду для підтвердження своїх свідчень. Підпис свідка на заяві завіряється нотаріусом.

 

Свідок викликається судом для допиту, якщо обставини, викладені свідком в заяві, суперечать іншим доказам або викликають у суду сумнів відносно їх змісту, правдивості або повноти. Суд має право зобов’язати учасника справи, який подав заяву свідка, забезпечити явку свідка. Якщо ж свідок без поважних причин не явився в судове засідання або не взяв участі в судовому засіданні в режимі відеоконференції, суд не бере до уваги його свідчення.

 

Крім того, учасник справи має право поставити в першій заяві по суті справи або в додатку до неї, десять питань іншому учасникові про обставини, що мають значення. Відповіді на питання подаються до суду учасником справи – фізичною особою, керівником або іншим посадовцем юридичної особи у формі заяви свідка.

 

Учасники справи мають право подавати письмові докази в електронних копіях, завірених електронним цифровим підписом. Але слід зазначити, що електронні документи не є письмовими доказами, а належать до категорії електронні документи.

 

Мені імпонує положення про електронні докази, можливості суду оглянути сайт і зафіксувати їх зміст, свідчення свідків, жорсткі терміни представлення доказів, можливість проведення експертизи за замовленням.

 

Про електронні документи, варто привести цитату: зокрема, електронні документи (у тому числі, текстові документи, графічні зображення, плани, фотографії, відео- і звукозаписи і так далі), веб-сайти (сторінки), текстові, мультимедійні та голосові повідомлення, метадані, бази даних і інші дані в електронній формі. Такі дані можуть зберігатися, зокрема на портативних пристроях (картах пам’яті, мобільних телефонах та ін.).Серверах, системах резервного копіювання, інших місцях зберігання даних в електронній формі (у тому числі в мережі Інтернет).

 

Суд може оглянути сайт (web сторінку), інші місця зберігання даних в мережі Інтернет з метою встановлення і фіксації їх змісту (!).

 

Для осіб, що беруть участь в судовому процесі, відкриваються широкі можливості для відстоювання прав і інтересів, доведення обставин справи.

 

Розглянемо правила висновку експертів. Учасник справи має право подати до суду висновок експерта, складений по його замовленню. У висновку відзначається, що укладення підготовлене для подання до суду, і що експерт обізнаний про кримінальну відповідальність.

 

Якщо підсумувати усе вищевикладене, то можна сказати, що, враховуючи надмірну регламентовану процесу і наслідку недотримання процесуальних правил, ефективність такого захисту безпосередньо залежатиме від професійного юридичного супроводу, а також від здатності учасника авансувати значні судові витрати.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s