Денис Бугай: «Неможливо успішно розвивати свій бізнес за відсутності загальної стратегії розвитку сфери своєї діяльності»

Денис Бугай Володимирович – керуючий партнер Юридичного бутіка VB PARTNERS, президент Асоціації правників України (2013/2017), яскравий приклад нової генерації юристів, який маючи практичний досвід і багаторічний бекграунд в сфері юриспруденції готовий розвивати не тільки власний бізнес, але ділитися своїми знаннями, впроваджуючи їх в розвиток правової системи всієї України.

Якщо говорити про особисту практику пана Бугая, то юридичний бутік VB PARTNERS є одним з лідерів в юридичній практиці White-Collar Crime.

 White-Collar Crime – досить нове, але актуальний на сьогоднішній день напрямок правової діяльності та суспільного життя України. На думку керуючого партнера, VB PARTNERS Дениса Бугая, цьому безпосередньо сприяли зміни політичної ситуації в Україні, що спровокували зміни практики і правил правоохоронних органів за рахунок збільшення кількості кримінальних проваджень в бізнес секторі. У чому відмінність від минулих років? Раніше рішення масштабних розслідувань переводилося в площину неформального вирішення проблеми. Зараз ситуація кардинально змінилася. Часті зміни керівництва в правоохоронному секторі продемонстрували, що класичні корупційні інструменти не працюють. А це в свою чергу викликало високий попит на кваліфіковані правові та адвокатські методи вирішення питань та суперечок.

Бізнес структури та співтовариство як і раніше шукають проблематику в пасивності державного апарату в напрямку White-Collar Crime. За словами Дениса Бугая, це хибна  позиція. WCC – це не боротьба з незаконними вимогами «держави». WCC це практика за злочинами в сфері бізнесу: корпоративне шахрайство та корупція, торгівля інсайдерською інформацією, посадові злочини. Не можна покладати всю відповідальність на державу. Сьогодні, ситуація така, що органи державної влади, використовуючи прокуратуру і КПК, постійно тиснуть на бізнес, практикують генерацію величезної кількості необґрунтованих кримінальних проваджень. Одним з рішень такої ситуації бачиться в реформації податкової поліції – перетворити податкову з карального органу в аналітичну службу.

Основний напрямок White-Collar Crime – це шахрайство і корпоративна корупція. Випадки, коли протиправні дії вчиняють менеджери компанії, а компанія ініціює розслідування Сompliance, досить популярні в практиці українського бізнесу. Але що робити з цими результатами далі? В останні роки вже сформована окрема спеціалізація, пов’язана з корупційними злочинами, що надає великий обсяг робіт для адвокатів. Ми входимо, хоч і не так швидко, як хотілося б, в європейську практику, коли корпорації та підприємства готові юридичним шляхом вирішувати внутрішні корпоративні спори. Теж стосується і вирішення конфліктів бізнесу з державою або недобросовісними контрагентами в бізнесі.

 – Наш Юридичний бутік VB PARTNERS має унікальний для України досвід в напрямку White-Collar Crime і Dispute Resolution. Завдяки нішевості, наші клієнти отримують високий рівень експертизи, який тягне за собою якісне супроводження клієнта на кожному рівні процесу. Стратегія нашого бізнесу передбачає бутікову концепції з акцентом на двох практиках – кримінально-правової та практику вирішення суперечок. Ми маємо намір потіснити лідерів ринку в цих сферах. – заявляє Денис Бугай про перспективи і плани своєї компанії.

Вважається, що специфіка роботи в нішевому сегменті, передбачає вузьку спрямованість фахівця. Але робота в напрямку WCC вимагає ретельного підбору професійних адвокатів і помічників для яких спеціалізація в кримінальному праві є основою діяльності. Вимоги до фахівців настільки високі, що даний напрямок переживає дефіцит фахівців. Практика White-Collar Crime вимагає глибоких знань в питаннях податків, нерухомості, корпоративного права, корпоративної структуризації з іноземним елементом, банківських операціях та операціях з борговими інструментами. Команда повинна володіти іноземною мовою, розбиратися в основних моментах міжнародного права, мати партнерів-адвокатів в інших юрисдикціях. Крім цього адвокат повинен розуміти і орієнтуватися в бізнес-процесах клієнта, бути психологічно стійким, вміти надати впевненості ТОП-менеджеру, який перебуває під слідством або в СІЗО.

Ініціативність і професіоналізм Дениса Бугая приносить успіх не тільки розвитку власної компанії VB PARTNERS, де він виступає з партнером з Володимиром Ващенко. Збільшення кількості практичних зустрічей і засідань, налагоджена комунікація всередині юридичної сфери, вивчення ситуації в регіонах, активна практична діяльність, впровадження навчальних програм – все це дозволило Денису Бугаю досягти поставлених перед собою цілей як Президента АПУ.

За дві каденції на посту президента Денис Бугай зумів перетворити Асоціацію правників України з клубу за інтересами в повноцінного гравця в правовій сфері. Під керівництвом пана Бугая, АПУ стало індустріальним суспільством, яке має спільні цілі і вибудовує стратегію масштабування розвитку правового сектора, практично впливає на розвиток індустрії в цілому, залучає додаткові ресурси, кількісно і якісно посилюючи склад Асоціації. По закінченню терміну президентства, Денис Володимирович залишається активним членом Асоціації і не полишає намірів щодо посилення іміджу АПУ в світі для того, щоб стати повноцінною складовою світового юридичного співтовариства, з якою рахуватимуться і до думки якого прислухатимуться. Для досягнення цієї мети Асоціація, не без участі Дениса Бугая, вже приступила до реалізації стратегічного плану розвитку адвокатури, яка полягає в взаємодії спільнотою, роботи з державним апаратом, внесення змін профільного закону та Кримінальний процесуальний кодекс. Одним словом, потенціал ще не вичерпаний. Асоціація зростає і вимагає посилення позицій в публічно-правовій сфері, експертного потенціалу з глобальних питань для юридичної спільноти і українського суспільства в цілому.

Величезна кількість прецедентів в суспільстві говорить про великий рівень недовіри до юристів. І на це є суб’єктивні причини і об’єктивні чинники недовіри. Рішення даної проблеми можна розглядати в професійній площині не піддаючись емоціям. Адвокатура має подолати внутрішні розбіжності і розрізненість для того, щоб суспільство подивилося на них новими очима, а для професійного співтовариства необхідно сформувати бачення ролі адвокатури як важливої ​​складової трикутника правосуддя. Виходом в рішенні цих завдань може стати об’єднання прогресивних сил адвокатури в єдину мережу, створення і систематизація змін, якими будуть впроваджуватися реформи як на регіональному, так і державному рівнях. Особливий фокус – значне посилення правової спроможності регіональних громад різного рівня. Саме цей вектор діяльності активно розвивав Денис Бугай як глава АПУ, і в чому вбачає пріоритетність у своїй діяльності в якості активного члена Асоціації правників України.

За словами пана Бугая, позитивна тенденція поки проглядається в суддівської професії, яка демонструє позитивні приклади для формування в суспільстві критичного підходу до ситуації в судах і не завжди обґрунтованим звинуваченнями. Що ж стосується прокуратури, то дана ланка правосуддя поки похвалиться позитивною динамікою не може. Причина полягає у відсутності нормального сценарію реформування даної структури. І поки ця проблема не вирішена, розраховувати на зміни в суспільній свідомості і продуктивній співпраці в професійному середовищі не варто.

Денис Бугай є послідовним прихильником американської моделі об’єднання всіх учасників юридично-правової системи країни, принцип якої полягає в консолідації трьох ключових професій – судді, адвокати, і прокурори, які стануть членами однієї організації. На думку пана Бугая, повинен бути створений єдиний майданчик, як база зосередження представників цих професій для діалогу і розробки стратегій розвитку конституційного правосуддя в Україні. В таких умовах юридично-правова сфера зможе зробити вирішальні кроки по становленню нових норм правосуддя, а також претендувати на визнання світових юридичних інституцій.

 

Денис Бугай: «Невозможно успешно развивать свой бизнес при отсутствии общей стратегии развития сферы своей деятельности»

Денис Бугай Владимирович – управляющий партнер Юридического бутика VB PARTNERS, президент Ассоциации юристов Украины (2013/2017), яркий пример новой генерации юристов, который имея практический опыт и многолетний бэкграунд в сфере юриспруденции готов развивать не только собственный бизнес, но делиться своими знаниями, внедряя их в развитие правовой системы всей Украины.

 

Денис Бугай Владимирович – управляющий партнер Юридического бутика VB PARTNERS, президент Ассоциации юристов Украины (2013/2017), яркий пример новой генерации юристов, который имея практический опыт и многолетний бэкграунд в сфере юриспруденции готов развивать не только собственный бизнес, но делиться своими знаниями, внедряя их в развитие правовой системы всей Украины.

Если говорить о личной практике господина Бугая, то юридический бутик VB PARTNERS является одним из лидеров в юридической практике White-Collar Crime.

White-Collar Crime – достаточно новое, но актуальное на сегодняшний день направление правовой деятельности и общественной жизни Украины. По мнению Управляющего партнера, VB PARTNERS Дениса Бугая, этому напрямую способствовало изменение политической ситуации в Украине, которая спровоцировала изменение практики и правил правоохранительных органов за счет увеличения количества уголовных производств в бизнес секторе. В чем отличие от прошлых лет? Ранее решение масштабных расследований переводилось в плоскость неформального решения проблемы. Сейчас ситуация в корне изменилась. Частые смены руководства в правоохранительном секторе продемонстрировали что классические коррупционные инструменты не работаю. А это в свою очередь вызвало высокий спрос на квалифицированные правовые и адвокатские методы решения вопросов и споров.   

Бизнес структуры и сообщество по-прежнему ищут проблематику в пассивности государственного аппарата в направлении White-Collar Crime. Со слов Дениса Бугая, это в корне не верная позиция. WCC – это не борьба с незаконными требованиями «государства».  WCC это практика по преступлениям в сфере бизнеса: корпоративное мошенничество и коррупция, торговля инсайдерской информацией, должностные преступления. Нельзя возлагать всю ответственность на государство на данный момент, ситуация такова, что органы государственной власти, используя прокуратуру и КПК, постоянно давят на бизнес, практикуют генерацию огромного количества необоснованных уголовных производств. Одним из решений такой ситуации видится в реформации налоговой полиции – превратить налоговую из карательного органа в аналитическую службу.

Основное направление White-Collar Crime — это мошенничество и корпоративная коррупция. Случаи, когда противоправные действия совершают менеджеры компании, а компания инициирует расследование Сompliance, достаточно популярны в практике украинского бизнеса. Но что делать с этими результатами дальше? В последние годы уже сформирована отдельна я специализация, связанная с коррупционными преступлениями, что предоставляет большой объем работ для адвокатов. Мы входим, хоть и не так быстро, как хотелось бы, в европейскую практику, когда корпорации, предприятия готовы юридическим путем решать внутрикорпоративные споры. Тоже касается и разрешения конфликтов бизнеса с государством или недобросовестными контрагентами в бизнесе.

– Наш Юридический бутик VB PARTNERS имеет уникальный для Украины опыт в направлении White-Collar Crime и Dispute Resolution. Благодаря нишевости, наши клиенты получают высочайший уровень экспертизы, который влечет за собой качественное сопровождения клиента на каждом уровне процесса. Стратегия нашего бизнеса предусматривает бутиковость с акцентом на двух практиках — уголовно-правовой и практике разрешения споров. Мы намерены потеснить лидеров рынка в этих сферах. – заявляет Денис Бугай о перспективах и планах своей компании.  

Принято считать, что специфика работы в нишевом сегменте, предполагает узкую направленность специалиста. Но работа в направлении WCC требует тщательного подбора профессиональных адвокатов и помощников для которых специализация в уголовном праве является основой деятельности. Требования к специалистам настолько высоки, что данное направление переживает дефицит специалистов.  Практика White-Collar Crime требует глубоких знаний в вопросах налогов, недвижимости, корпоративного права, корпоративной структуризации с иностранным элементом, банковских операциях и операциях с долговыми инструментами. Команда должна владеть иностранным языком, разбираться в основных моментах международного права, иметь партнеров-адвокатов в других юрисдикциях. Кроме этого адвокат должен понимать и ориентироваться в бизнес-процессах клиента, быть психологически устойчивым, уметь придать уверенности ТОП-менеджеру, который находится под следствием или в СИЗО.

Инициативность и профессионализм Дениса Бугая приносит успех не только развитию собственной компании VB PARTNERS, где он выступает со партнером с Владимиром Ващенко. Увеличение количества практических встреч и заседаний, отлаженная коммуникация внутри юридической сферы, изучение ситуации в регионах, активная практическая деятельность, внедрение обучающих программ – все это позволило Денису Бугаю достичь поставленных перед собой целей как Президента АЮУ.

За две каденции на посту президента Денис Бугай сумел превратить Ассоциацию юристов Украины из клуба по интересам в полноценного игрока в правовой сфере. Под руководством господина Бугая, АЮУ стало индустриальным сообществом, которое имеет общие цели и выстраивает стратегию масштабирования развития правового сектора, практически влияет на развитие индустрии в целом, привлекает дополнительные ресурсы, количественно и качественно усиливая состав Ассоциации. По истечению срока президентства, Денис Владимирович остается активным членом Ассоциации и не оставляет намерений по усилению имиджа АЮУ в мире для того, чтобы стать полноценной составляющей мирового юридического сообщества, с которым будут считаться и к мнению которого будут прислушиваться. Для достижения этой цели Ассоциация не без участия Дениса Бугая уже приступила к реализации стратегического плана развития адвокатуры, которая заключается в взаимодействии сообществом, работы с государственным аппаратом, внесение изменений профильного закона и Уголовный процессуальный кодекс. Одним словом, потенциал еще не исчерпан. Ассоциация растет и требует усиления позиций в публично-правовой сфере, экспертного потенциала по глобальным вопросам для юридического сообщества и украинского общества в целом.

Огромное количество прецедентов в обществе говорит о большом уровне недоверии к юристам. И на это есть субъективные причины и объективные факторы недоверия. Решение данной проблемы можно рассматривать в профессиональной плоскости не поддаваясь эмоциям. Адвокатура должна преодолеть внутренние разногласия и разрозненность для того, чтобы общество посмотрело на них новыми глазами, а для профессионального сообщества необходимо сформировать видение роли адвокатуры как важной составляющей треугольника правосудия.  Выходом в решении данных задач может стать объединения прогрессивных сил адвокатуры в единую сеть, создание и систематизация изменений, которыми будут внедряться реформы как на региональном, так и государственном уровнях. Особый фокус – значительное усиление правовой способности региональных общин разного уровня. Именно данный вектор деятельности активно развивал Денис Бугай в качестве главы АЮУ, и в чем видит приоритетность в своей деятельности в качестве активного члена Ассоциации юристов Украины.

Со слов господина Бугая, позитивная тенденция пока просматривается в судейской профессии, которая демонстрирует положительные примеры для формирования в обществе критического подхода к ситуации в судах и не всегда обоснованным обвинениям. Что же касается прокуратуры, то данное звено правосудия пока похвалится позитивной динамикой не может.  Причина состоит в отсутствии нормального сценария реформирования данной структуры. И пока эта проблема не решена, рассчитывать на изменения в общественном сознании и продуктивном сотрудничестве в профессиональной среде не стоит.

Денис Бугай является последовательным сторонником американской модели объединения всех участников юридическо-правовой системы страны, принцип которой состоит в консолидации трех ключевых профессий – судьи, адвокаты, и прокуроры, которые станут членами одной организации. По мнению господина Бугая, должна быть создана единая площадка сосредоточения представителей этих профессий для диалога и разработки стратегий развития конституционного правосудия в Украине. В таких условиях юридическо-правовая сфера сможет сделать решающие шаги по становлению новых норм правосудия, а также претендовать на признание мировых юридических институций.